Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Indicaţii generale de Instalare pentru Separatoarele de Grăsimi

Conductele de admisie

Apele uzate provenite din bucătării care intră în separator trebuie să aibă o viteză de curgere mică astfel încât ele să nu agite nămolul şi stratul de grăsimi format în interiorul sistemului de separare. Astfel, conductele de scurgere a apelor uzate provenite din bucătării vor trebui racordate la o conductă orizontală cu ajutorul a două fitinguri de 45 de grade (1), distanţa dintre cele două fitinguri trebuind să fie cel puţin 250 mm (2) (nu trebuie sub nici o formă utilizate fitinguri de 90 de grade). Nici un fel de alte conducte de scurgere a apelor uzate (cu pantă mare) nu vor trebui racordate la conducta principală de admisie a separatorului chiar înaintea racordului acesteia la sistemul de separare.

 

În cazul separatoarelor având un orificiu de admisie cu diametrul (Ø) de 110 mm, nu trebuie racordate alte conducte de scurgere a apelor uzate (cu pantă mare) la conducta principală de admisie cu cel puţin 1 metru înainte ca această să ajungă la sistemul de separare – pentru separatoarelor având un orificiu de admisie cu diametrul (Ø) de 160 mm, trebuie respectată distanţa de 1.5 metri (3) - pentru separatoarelor având un orificiu de admisie cu diametrul (Ø) de 200 mm, trebuie respectată distanţa de 2.0 metri. Conducte de admisie ale separatoarelor trebuie pozate având o pantă de cel puţin 2% (1:50) către sistemul de separare. În cazul în care conducta principală de admisie a separatorului va trece prin încăperi reci sau pe sub pământ, ea va trebui izolată sau prevăzută cu o instalaţie de încălzire echipată cu termostat.

Ventilaţia

Conductele de admisie şi evacuare ale separatoarelor de grăsimi trebuie ventilate în mod corespunzător. Conducta principală de admisie a separatorului de grăsimi trebuie ventilată în aer liber (în mod normal, pe acoperişul clădirii). Orice alte conducte suplimentare de admisie având lungimea mai mare sau egală cu 5 metri, care trebuie racordate la conducta principală, trebuie de asemenea ventilate separat. Conform prevederilor standardului EN 12050-1, toate pompele / staţiile de ridicare a apelor uzate cu conţinut de materii fecale trebuie ventilate în aer liber (pe acoperişul clădirilor). Conductele de ventilaţie ale pompelor / staţiilor de ridicare nu trebuie racordate la conductele de ventilaţie ale separatoarelor de grăsimi.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy