Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Instalarea Separatoarelor de Grăsimi "D+S"

Instalarea separatoarelor de grăsimi "D+S"

Separatoarele de grăsimi „D+S“ puse la dispoziţie de către compania KESSEL au fost proiectate conform prevederilor standardului EN 1825-1 şi sunt echipate cu o pompă controlată manual destinată omogenizării conţinuturilor sistemelor de separare şi curăţării pereţilor interiori ai acestora. Separatoarele de grăsimi „D+S“ se disting de alte tipuri de separatoare prin uşurinţa cu care pot fi ele instalate şi prin faptul că lucrările de întreţinere trebuie executate foarte rar.

 

Avantajul principal al versiunilor de separatoare de grăsimi „D+S“ este acela că golirea acestora se poate prin conductele permanente de evacuare cu care sunt ele prevăzute în timp ce capacele duble ale sistemului de separare vor rămâne închise. Astfel, furtunul provenit de la autovidanjă va fi legat la un racord  care iese din peretele exterior al clădirii unde este instalat separatorul. Ulterior, pompa cu care este prevăzută autovidanja va fi pusă în funcţiune pentru a goli conţinutul sistemului de separare, fără a fi emanate în aer nici un fel de mirosuri neplăcute. Sistemul Shredder-Mix mărunţeşte şi lichefiază conţinuturile separatorului şi curăţă în mod simultan pereţii interiori ai sistemului de separare. Ulterior, apele uzate vor fi aspirate din interiorul separatorului în autovidanjă.

 

Conform prevederilor standardului DIN V 4040-2, separatorul va trebui mai întâi golit complet de conţinutul său, apoi spălat şi clătit iar în cele din urmă umplut din nou cu apă curată şi rece odată la paisprezece zile sau cel puţin odată pe lună.

 

Sugestii de instalare:

 

  • Imediat după separatorul de grăsimi, trebuie instalat un cămin de prelevare probe.

  • Separatorul trebuie instalat în poziţie perfect orizontală, într-o zonă ferită de îngheţ, fiind aşezat pe o suprafaţă solidă şi plană.

  • Înălţimea încăperii în care va fi instalat separatorul trebuie să permită deschiderea facilă a celor două capace de acces şi intrarea în interiorul sistemului de separare.

  • În cazul în care conducta de evacuare a separatorului va fi pozată sub nivelul de reflux al apelor uzate, va trebui montată şi o staţie de ridicare conform prevederilor standardului DIN EN 12056. În situaţiile în care nu este permisă întreruperea funcţionării separatorului, pe conducta de evacuare a acestuia va trebui montată o staţie de ridicare prevăzută cu două pompe electrice.

Note:

 

  • Separatoarele de grăsimi KESSEL “D+S” sunt ideale pentru instalarea în zonele în care nu este permisă emanarea de mirosuri neplăcute puternice pe durata golirii conţinuturilor sistemelor de separare.

  • Sistemul “Shredder-Mix” pe de o parte lichefiază şi mărunţeşte conţinuturile separatorului iar pe de alta curăţă pereţii interiori ai sistemului de separare, toate aceste operaţiuni derulându-se în cadrul unui singur proces.

  • În cazul în care versiunile de separatoare de grăsimi „D+S“ vor fi instalate în unităţi din a căror activitate rezultă cantităţi mari de nămol (spre exemplu abatoarele / unităţile de procesare a cărnii), se recomandă ca acestea să fie echipate două pompe tocătoare – o pompă pentru evacuarea exclusivă nămolului iar cealaltă pentru golirea separatorului de apele uzate şi grăsimile colectate. Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste tipuri de separatoare de grăsimi, vă rugăm să luaţi legătura cu distribuitorul companiei KESSEL din zona dvs.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy