Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Instalarea Separatoarelor de Grăsimi "E+S" M

Instalarea separatoarelor de grăsimi "E+S" M

Separatoarele de grăsimi „E+S“ M puse la dispoziţie de către compania KESSEL au fost proiectate conform prevederilor standardului EN 1825-1 şi sunt echipate cu un sistem automat de auto-curăţare precum şi cu un sistem de golire care are la bază o pompă electrică. Separatoarele de grăsimi „E+S“ M se disting de alte tipuri de separatoare prin uşurinţa cu care pot fi ele instalate şi prin faptul că lucrările de întreţinere trebuie executate foarte rar. Avantajul principal al versiunilor de separatoare de grăsimi „E+S“ M este acela că golirea acestora se poate prin conductele permanente de evacuare cu care sunt ele prevăzute în timp ce capacele duble ale sistemului de separare vor rămâne închise. Astfel, furtunul provenit de la autovidanjă va fi legat la un racord  care iese din peretele exterior al clădirii unde este instalat separatorul. Ulterior, pompa (pompele) cu care este (sunt) prevăzută (prevăzute) separatorul „E+S“ M va (vor) fi pusă (puse) în funcţiune pentru a goli conţinutul sistemului de separare în autovidanja colectoare, fără a fi emanate în aer nici un fel de mirosuri neplăcute. După ce separatorul va fi golit de conţinutul său, pereţii săi interiori vor fi automat spălaţi şi clătiţi cu apă caldă, operaţiuni care fac parte dintr-un proces care se derulează în mai multe etape şi care poate fi controlat manual de pe dispozitivul de comandă. Conform prevederilor standardului DIN V 4040-2, separatorul va trebui mai întâi golit complet de conţinutul său, apoi spălat şi clătit cu apă caldă iar în cele din urmă umplut din nou cu apă curată şi rece odată la paisprezece zile sau cel puţin odată pe lună.

 

Sugestii de instalare:

 

  • Este foarte important ca un cămin de prelevare probe sau de testare să fie instalat pe conducta de evacuare a apelor tratate provenite din separator.

  • Separatorul trebuie instalat în poziţie perfect orizontală, într-o zonă ferită de îngheţ, fiind aşezat pe o suprafaţă solidă şi plană.

  • Înălţimea încăperii în care va fi instalat separatorul trebuie să permită deschiderea facilă a celor două capace de acces şi intrarea în interiorul sistemului de separare. În cazul în care conducta de evacuare a separatorului va fi pozată sub nivelul de reflux al apelor uzate, va trebui montată şi o staţie de ridicare conform prevederilor standardului DIN EN 12056. În situaţiile în care nu este permisă întreruperea funcţionării separatorului, pe conducta de evacuare a acestuia va trebui montată o staţie de ridicare prevăzută cu două pompe electrice.

 

Note:

 

  • Separatoarele KESSEL „E+S“ trebuie instalate în toate zonele în care poluarea aerului cu mirosuri neplăcute este nedorită sau nepermisă.

  • În cazul în care versiunile de separatoare de grăsimi „M“ vor fi instalate în unităţi din a căror activitate rezultă cantităţi mari de nămol (spre exemplu abatoarele / măcelăriile), se recomandă ca acestea să fie echipate cu pompe duble – o pompă pentru evacuarea nămolului iar cealaltă pentru golirea separatorului de apele uzate şi grăsimile colectate. Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste tipuri de separatoare de grăsimi, vă rugăm să luaţi legătura direct cu compania KESSEL.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy