Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Instalarea Subterană a Separatoarelor de Grăsimi Euro "G"

Instalarea subterană a separatoarelor de grăsimi

Separatoarele de grăsimi „G“ puse la dispoziţie de către compania KESSEL au fost proiectate conform prevederilor standardului EN 1825-1. Separatoarele de grăsimi „G“ se disting de alte tipuri de separatoare prin uşurinţa cu care pot fi ele instalate şi prin faptul că lucrările de întreţinere trebuie executate foarte rar. Conform prevederilor standardului DIN V 4040-2, separatorul va trebui mai întâi golit complet de conţinutul său, apoi spălat şi clătit iar în cele din urmă umplut din nou cu apă curată şi rece odată la paisprezece zile sau cel puţin odată pe lună. Pentru a goli separatorul, capacele etanşe la miros vor trebui îndepărtate. Furtunul de aspiraţie provenit de la autovidanjă va fi apoi introdus în interiorul separatorului pentru a-l goli de conţinutul său şi a-i clăti pereţii săi interiori de eventualele depuneri. Separatoarele subterane trebuie instalate cât mai aproape posibil de instalaţiile (conductele) de scurgere la care trebuie racordate. În cazul în care nu va fi posibilă instalarea separatoarelor în imediata apropiere a instalaţiilor de scurgere pe care acestea trebuie să le deservească, trebuie montate conducte de scurgere încălzite între instalaţiile de evacuare şi separatoarele aferente. Este important să se aibă în vedere faptul că racordul de admisie al separatorului trebuie întotdeauna poziţionat sub nivelul de îngheţ. Această cerinţă poate fi îndeplinită prin utilizarea unor secţiuni superioare reglabile pe verticală şi a unor piese de prelungire în cazul în care va nevoie. Capacele de acces carosabile ale căminelor de vizitare în care sunt instalate separatoarele au clasele de sarcină B (12.5 tone) şi D (40.0 tone), sunt etanşe la miros şi sunt fixate cu şuruburi conform prevederilor standardului EN 124.

 

Sugestii de instalare:

 

  • Separatoarele subterane trebuie aşezate pe o suprafaţă solidă şi plană obţinută din nisip sau pietriş compactat care trebuie să reziste la anumite sarcini predeterminate.

  • Separatoarele trebuie amplasate într-un şanţ săpat în prealabil şi apoi umplute cu apă până la nivelul orificiului de admisie.

  • Ulterior, spaţiul dintre separator şi pereţii şanţului trebuie umplut cu nisip sau pietriş. Nisipul sau pietrişul trebuie aşezat în straturi având grosimi egale (aproximativ 0.5 metri) iar apoi compactat în mod corespunzător. În cazul separatoarelor care trebuie să reziste sarcinilor exercitate de camioane grele (de până la 40.0 tone), vă rugăm să luaţi legătura cu compania KESSEL pentru a primi instrucţiuni de instalare.

  • Racordaţi orificiile de admisie şi evacuare ale separatoarelor la conductele de scurgere aferente.

  • La cerere, compania KESSEL vă poate pune la dispoziţie separatoare subterane destinate instalării sub pânza de apă freatică.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy