Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Principiile de funcţionare ale separatoarelor conform prevederilor standardului EN 1825

Principiile de funcţionare ale separatoarelor conform prevederilor standardului EN 1825

(1) Admisie, (2) Conductă de ventilaţie, (3) Dispozitiv de reumplere, (4) Bazin de separare (5) Orificiul de control, (6) Evacuare, (7) Cămin de prelevare probe

Separatoarele Euro KESSEL, care funcţionează conform prevederilor standardului european EN 1825 (un exemplu de astfel de separator este prezentat în ilustraţia de mai sus), sunt compuse dintr-un bazin de separare a grăsimilor echipat cu un decantor integrat de nămol aflat în partea inferioară a sistemului de separare. După separator, trebuie instalat un cămin de prelevare probe.

 

Apele uzate cu conţinut de uleiuri şi grăsimi vor fi dirijate în interiorul separatorului printr-o conductă de liniştire care le permite acestora să curgă încet şi să se distribuie uniform în sistemul de separare. Dacă viteza de curgere a apelor uzate ar fi mare, procesul de separare care se desfăşoară în interiorul sistemului ar fi perturbat. Procesul de separare a materialelor uşoare (grăsimi şi uleiuri) şi a celor mai grele (nămolul) din apa uzată are loc datorită forţei gravitaţionale. Este posibil ca grăsimile şi uleiurile care se emulsionează greu să nu se separe complet din apa uzată doar pe baza principiului gravitaţiei.

 

Ce substanţe şi materiale pot intra în separatoare?

 

În interiorul separatoarelor pot intra doar apele uzate cu conţinut de grăsimi şi uleiuri de origine organică (care trebuie separate din apă). Trebuie luate toate măsurile necesare ca materiile fecale, apele pluviale şi apele uzate cu conţinut de uleiuri minerale (pe bază de hidrocarburi) să nu pătrundă în interiorul separatoarelor.

 

Exemple de instalaţii de scurgere care pot fi racordate la separatoare: sifoane de pardoseală prevăzute cu obturator de miros, conducte de golire provenite de la chiuvete, maşini de spălat vase şi cazane de fierbere.

 

Decantorul de nămol

 

Decantorul de nămol serveşte la colectarea nămolului/sedimentelor care se duc la fundul separatorului datorită faptului că densitatea lor este mai mare decât densitatea apei.

 

Bazinul de separare a grăsimilor

 

În interiorul bazinului de separare a grăsimilor, grăsimile şi uleiurile de origine organică (fiind mai puţin dense decât apa) se vor separa din apele uzate şi se vor ridica la suprafaţa separatorului. Pe măsură ce tot mai multe ape uzate vor intra în interiorul bazinului, se va forma un strat tot mai gros (de sus în jos) de grăsimi şi uleiuri separate până când bazinul de separare a grăsimilor se va umple. Ulterior, bazinul de separare a grăsimilor va trebui golit de conţinutul său.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy