Separator EasyClean DSP Auto Shredder-Mix

Separatoare de grăsimi “D+S-P1”
Versiunile de separatoare de grăsimi KESSEL „D+S-P1“ sunt prevăzute cu pompe controlabile în mod automat destinate amestecării conţinuturilor acumulate în interiorul acestora şi curăţării pereţilor interiori ai sistemelor de separare. Aceste tipuri de separatoare sunt puse la dispoziţia clienţilor însoţite de dispozitive de comandă moderne, dotate cu afişaj digital. Începând de acum, va fi posibilă automatizarea paşilor specifici aparţinând procesului de golire a separatorului.

În mod simultan, Sistem Shredder-Mix toacă şi lichefiază conţinuturile separatorului iar în acelaşi timp curăţă pereţii săi interiori. Ulterior, apele uzate cu conţinut de grăsimi din interiorul sistemului de separare vor fi aspirate în autovidanja colectoare. Aceste versiuni de separatoare de grăsimi corespund prevederilor standardelor DIN EN 1825 şi DIN 4040-100.

Art. # 93004.00/DS-P1 ilustrează o versiune de separator de grăsimi având direcţia de curgere spre dreapta (orificiul de control şi căminul de prelevare probe sunt disponibile ca accesorii).

Trebuie utilizate atunci când poluarea aerului cu mirosuri neplăcute este inacceptabilă şi inadmisibilă pe durata golirii acestora. Asigură circularea permanentă şi tocarea deşeurilor acumulate, prevenindu-se astfel depunerile; de asemenea, va fi asigurată şi curăţarea şi golirea completă a separatoarelor.
Controlul Sistemului Shredder-Mix precum şi a procesului de umplere a sistemului de separare vor fi asigurate de dispozitivul de comandă sau de telecomandă.
Sunt destinate instalării în orice locaţie în care înălţimea şi lungimea conductei de aspiraţie împiedică autovidanjele să extragă grăsimile acumulate.

Tip montaj