Separator EasyClean MS Mix & Pump

Tip montaj

Separatoare de grăsimi “E+S” M
Specificaţia „M” se referă la separatoarele de grăsimi cu golire de manuală, prevăzute cu un dispozitiv de clătire şi cu binecunoscutul Sistem Shredder-Mixdestinat omogenizării conţinutului separatoarelor. Aceste versiuni de separatoare de grăsimi corespund prevederilor standardelor DIN EN 1825 şi DIN 4040-100.

Cu ajutorul pompei cu care este prevăzut sistemul de separare, grăsimile vor fi transferate prin conducta permanentă de evacuare în interiorul autovidanjei. Acest lucru înseamnă că nu vor fi degajate mirosuri neplăcute pe durata efectuării operaţiunilor de golire a separatorului. Pentru clătirea sistemului de separare, va fi utilizată apă curată şi rece. Toţi paşii de golire ai separatorului vor fi controlaţi în mod manual.

Depunerile din interiorul separatorului vor fi evitate prin circularea permanentă şi mărunţirea conţinuturilor acestuia.

 

Art. nr. 93004/M1 ilustrează o versiune de separator de grăsimi având direcţia de curgere spre dreapta (căminul de prelevare probe este disponibil ca accesoriu).

Separatoare de grăsimi “E+S”
Trebuie utilizate atunci când poluarea aerului cu mirosuri neplăcute este inacceptabilă şi inadmisibilă pe durata golirii acestora.
Asigură circularea permanentă şi tocarea deşeurilor acumulate, prevenindu-se astfel depunerile; de asemenea, va fi asigurată şi curăţarea şi golirea completă a separatoarelor.
Sunt destinate instalării în orice locaţie în care înălţimea şi lungimea conductei de aspiraţie împiedică autovidanjele să extragă grăsimile acumulate.