Separator cu golire directa

Tip montaj

Separatoare de grăsimi “D”

Specificaţia “D” se referă la separatoarele de grăsimi cu golire directă. Aceste versiuni de separatoare de grăsimi corespund prevederilor standardelor DIN EN 1825 şi DIN 4040-100.

În cazul separatorului de grăsimi prevăzut cu dispozitiv de golire directă, extragerea conţinutului său se face prin conducta permanentă de evacuare amplasată la locul instalare, cu ajutorul pompei cu care este dotată autovidanja, care va fi parcată la exteriorul clădirii.

Aceste tipuri de separatoare de grăsimi vor trebui curăţate şi clătite de preferinţă cu apă caldă. Apa caldă va fi introdusă în interiorul lor prin intermediul orificiilor de întreţinere.

Art. nr. 93004.00/D1 ilustrează o versiune de separator de grăsimi având direcţia de curgere spre dreapta (orificiul de control şi căminul de prelevare probe sunt disponibile ca accesorii).

Separatoare de grăsimi “D”

  • Trebuie utilizate atunci când pozarea conductelor flexibile de evacuare este dificilă sau nu se poate face în mod corespunzător;
  • Datorită instalării suplimentare of a unui accesoriu special, va fi posibilă umplerea separatorului de grăsimi având bazinul de colectare închis, eliminându-se astfel pericolul răspândirii de mirosuri neplăcute;
  • Nu trebuie utilizate de către companii care se ocupă de procesarea cărnii sau din a căror activitate rezultă grăsimi care se solidifică repede;
  • Compania noastră recomandă curăţarea completă a acestor tipuri de separatoare de grăsimi după ce conținutul acestora  va fi golit de cel mult trei ori.