Separator EasyClean DS - Shredder-Mix

Tip montaj

Separatoare de grăsimi “D+S”

În cazul separatorului de grăsimi prevăzut cu dispozitiv de golire directă şi Sistemul Shredder-Mix, extragerea conţinutului său se face prin conducta permanentă de evacuare amplasată la locul de instalare cu ajutorul pompei cu care este dotată autovidanja, care va fi parcată la exteriorul clădirii. Acest lucru înseamnă că nu vor fi degajate mirosuri neplăcute pe durata efectuării operaţiunilor de golire a separatorului.

Sistemul Shredder-Mix are rolul de a recircula şi toca deşeurile colectate în sistemul de separare a grăsimilor. Operaţiunile de tocare, amestecare şi curăţare se desfăşoară simultan in interiorul separatorului. Aceste versiuni de separatoare de grăsimi corespund prevederilor standardelor DIN EN 1825 şi DIN 4040-100.

Separatorul va fi curăţat prin recircularea şi tocarea deşeurilor colectate în interiorul său. Aceasta înseamnă că, în construcţia sistemului de separare, nu va intra bazinul de colectare sau racordul de alimentare cu apă caldă. Pe durata golirii separatorului, nu vor fi emanate în aer mirosuri neplăcute.

Pentru curăţarea sistemului de separare, va fi utilizată apă curată şi rece.

Art. nr. 93004.00/DS1 ilustrează o versiune de separator de grăsimi având direcţia de curgere spre dreapta (orificiul de control şi căminul de prelevare probe sunt disponibile ca accesorii).

Separatoare de grăsimi “D+S”

  • Trebuie utilizate atunci când poluarea aerului cu mirosuri neplăcute este inacceptabilă şi inadmisibilă pe durata golirii acestora.
  • Sistemul Shredder-Mix face posibilă recircularea şi tocarea deşeurilor acumulate în interiorul separatoarelor, asigurând în acelaşi timp şi curăţarea acestora.