Staţii de ridicare Aqualift S 1000

Staţii de ridicare Aqualift S pentru ape uzate fără conţinut de materii fecale, montate în cămine de vizitare Komfort LW 1000 (staţii simple / duble de ridicare)

 Avantajele produsului

  • Instalare simplă datorită greutăţii scăzute a componentelor căminului de vizitare şi racordare uşoară la conducte;
  • Instalare rapidă datorită gradului ridicat de prefabricare (la piesa de bază a căminului de vizitare, este instalată din fabrică conducta de evacuare) şi racordare facilă la conductele de alimentare, evacuare şi ventilaţie cu ajutorul pieselor fixe de legătură; existenţa de găuri prevăzute cu garnituri radiale de etanşare prin care pot fi introduse tuburi de protecţie pentru cablurile electrice;
  • Siguranţă în exploatare pe termen lung datorită etanşeităţii perfecte la apă a căminului de vizitare care rezistă la depunerile de sedimente, mediile agresive precum şi la pătrunderea rădăcinilor plantelor;
  • Siguranţă maximă în exploatare datorită panoului de comandă dotat cu sistem de autodiagnoză (SDS): panoul inteligent de comandă (pentru versiunile de staţii de ridicare Aqualift S Duo şi Tronic) prevăzut cu sistem integrat de autodiagnoză (SDS) monitorizează permanent funcţionarea tuturor componentelor electrice ale staţiei de ridicare;  
  • Întreţinere facilă a pompei (pompelor) datorită dispozitivelor de ghidaj integrate.

Diagrama de performanţă a staţiilor de ridicare Aqualift S

 Versiuni

  • Staţie simplă de ridicare dotată cu întrerupător cu flotor;
  • Staţie simplă de ridicare dotată cu panou de comandă cu sistem de autodiagnoză (SDS) şi alarmă;
  • Staţie dublă de ridicare dotată cu panou de comandă cu sistem de autodiagnoză (SDS) şi alarmă.

Pumping station

specification text [en]

Twin pumping station

Pumping station with float