Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 > SonicControl: Trei dispozitive de avertizare într-unul singur

SonicControl: Trei dispozitive de avertizare într-unul singur


Dispozitivul de măsurare automată este acum disponibil şi pentru separatoarele de lichide uşoare

(Lenting, 15 Decembrie 2011) Specialistul în instalaţii de scurgere KESSEL a proiectat acum un nou dispozitiv de măsurare automată pentru separatoarele de lichide uşoare. SonicControl include trei dispozitive de avertizare într-unul singur. Alarmele nu se declanşează numai în cazul apariţiei unor situaţii de refulare ci şi atunci când nivelul maxim permis a fost atins în separatorul de lichide uşoare. De asemenea, dispozitivul SonicControl monitorizează la centimetru grosimea straturilor de uleiuri şi nămol existente în separator la un moment dat, valorile înregistrate putând fi citite cu uşurinţă de pe afişajul panoului de comandă. Acum, nu mai sunt necesare verificări vizuale complexe. "Având în vedere faptul că dispozitivul de măsurare asigură monitorizarea continuă şi exactă a grosimii straturilor de uleiuri şi nămol, operaţiunile de golire ale separatoarelor pot fi planificate dinainte," explică Joachim Ziob, Directorul de Producţie pentru Sisteme de Separare al companiei KESSEL. Aşadar, se vor face economii importante de timp şi bani. De asemenea, este posibilă montarea dispozitivelor de măsurare SonicControl şi în separatoarele de lichide uşoare deja instalate.

Standardul DIN prevede utilizarea dispozitivelor de avertizare

Potrivit prevederilor standardului DIN EN 858, separatoarele de lichide uşoare trebuie să fie echipate cu dispozitive automate de avertizare agrementate din punct de vedere tehnic pentru utilizarea în medii potenţial exploziv – Zona 0. Acest standard specifică faptul că separatoarele trebuie scoase din uz în cazul în care a fost atins volumul maxim de depozitare pentru lichide uşoare. Pentru a şti în orice clipă care este cantitatea de lichide uşoare acumulată în interiorul separatorului înainte ca acesta să se umple complet, trebuie utilizate sisteme de avertizare care să genereze semnale optice şi acustice atunci când sistemul de separate va fi plin în proporţie de 80%. Astfel, va exista suficient timp ca separatorul de lichide uşoare să fie golit, fără ca funcţionarea să fie întreruptă.

Evaluare optimă a informaţiilor

"Spre deosebire de alte sisteme de avertizare, dispozitivul SonicControl nu numai că atenţionează operatorul în legătură cu momentul când trebuie executate lucrările de golire ale separatorului ci şi afişează în mod continuu rezumate ale valorilor măsurate. Programul software de ultimă generaţie şi dispozitivul de comandă simplu de utilizat asigură exploatarea în cele mai bune condiţii a dispozitivului SonicControl," a declarat Ziob. Dispozitivul de comandă este prevăzut şi cu un port USB de unde pot fi descărcate datele stocate în jurnalul electronic de funcţionare. Operatorul are posibilitatea să utilizeze programul software "Sonic Control Viewer" pentru a accesa datele dorite şi a vizualiza grosimea straturilor de uleiuri şi nămol o archive sub forma unor tabele şi diagrame.

 

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy