Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Instalaţii de tratare biologică a grăsimilor

Product search


Please enter an article number or search word to find technical data, specification text and CAD drawings of the product in question.

Instalaţii de tratare biologică a grăsimilor BIFENA

 

În general, standardul DIN 1986-100 prevede utilizarea separatoarelor de grăsimi de către toate companiile din a căror activitate rezulte ape uzate cu conţinut de grăsimi.

 

În cazul în care vor fi utilizate diverse tipuri de separatoare de grăsimi, apele uzate de la orificiul de evacuare vor trebui să aibă un conţinut rezidual de substanţe lipofilice de aproximativ 300 mg/l. Având în vedere faptul că numeroase autorităţi locate din multe oraşe îşi concentrează atenţia în special asupra acestui parametru, vor trebui instalate şi câteva dispozitive de curăţare în aval de (după) separatoarele de grăsimi utilizate.


Cu toate acestea, la momentul actual, nu există anumite specificaţii standard pentru conţinutul de substanţe lipofilice din apele uzate. Valorile-limită permise sunt stabilite de autorităţile locale.

 

În cazul în care, conţinutul rezidual de substanţe lipofilice trebuie să fie sub valoarea de 300 mg/l, apele uzate provenite de la separatoarele de grăsimi trebuie să fie tratate suplimentar.  

Măsuri luate de autorităţi

Depășirea valorilor-limită poate determina amendarea companiilor care nu respectă prevederile autorităților locale.

  • Acoperirea costurilor legate de verificarea valorilor-limită. În cazul în care valorile-limită vor fi depăşite, vinovatul va trebui să suporte toate costurile asociate verificării (în funcţie de valorile obţinute, aceste costuri se pot încadra între 200 şi 300 €).

  • Vinovatul va trebui să plătească o amendă pentru fiecare caz de depăşire a valorilor-limită stipulate (în funcţie de prevederile legilor în vigoare şi de comunitatea în care îi desfăşoară activitatea vinovatul, valoare amenzii poate fi de maxim 10,000 € / caz de depăşire a valorilor-limită stipulate).

  • Creşterea costurilor legate de poluarea mediului.

  • Refuzul emiterii unei autorizaţii de funcţionare în cazul „deversării repetate, nepermise”, de ape uzate cu un conţinut rezidual de substanţe lipofilice peste valorile-limită.

Dimensionarea instalaţiilor BIFENA® se va face pe baza rezultatelor analizelor obţinute de către experţii tehnici ai companiei noastre pentru apele uzate provenite de la diverse separatoare de grăsimi.

 

Contact

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy