Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  >  > Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului de grăsimi SonicControl

Product search


Please enter an article number or search word to find technical data, specification text and CAD drawings of the product in question.

Dispozitiv de măsurare a stratului de grăsimi din separatoarele de grăsimi SonicControl

 

SonicControl este un dispozitiv de măsurare automată a grosimii stratului de grăsimi dotat cu senzor ultrasonic. Echipamentul face posibilă monitorizarea cu stricteţe şi raportarea automată a grosimii stratului de grăsimi din interiorul separatoarelor şi temperaturii acestora. Aceste informaţii permit operatorilor să estimeze oricând grosimea stratului de grăsimi, ceea ce duce la reducerea costurilor legate de golirea separatoarelor.Golirea grăsimilor colectate în separatoare este clar reglementată: Cu excepţia cazului în care s-a precizat altfel, decantoarele de nămol şi separatoarele trebuie golite, curăţate şi reumplute din nou cu apă curată cel puţin odată pe lună, potrivit standardului DIN EN 1825-2. De asemenea, standardul DIN 4040-100 recomandă ca intervalele de golire să fie stabilite în aşa fel încât capacitatea de încărcare a decantoarelor de nămol şi separatoarelor să nu fie depăşită. Mai mult decât atât, un standard naţional german precizează că decantoarele de nămol şi separatoarele trebuie golite şi curăţare cel puţin odată pe lună, preferabil la fiecare două săptămâni.În cazul în care în separatoare există un nivel scăzut de grăsimi, din ce în ce mai multe autorităţi locale permit operatorilor să le golească dacă va fi necesar sau să prelungească intervalele de golire dacă nu sunt colectate cantităţi mari de grăsimi. Cu toate acestea, operatorul trebuie să dovedească nivelele de grăsimi existente în separatoare. Dispozitivul SonicControl face ca acest lucru să fie posibil graţie determinării automate a grosimii stratului de grăsimi din separator.

Cum funcţionează dispozitivul SonicControl

  1. Dispozitivul de măsurare a grosimii stratului de grăsimi SonicControl este racordat la orificiul de evacuare al separatorului.

  2. Senzorul se află poziţionat în „degetul” inferior şi transmite semnale ultrasonice la intervale predefinite de timp.

  3. Marginea inferioară a orificiului de evacuare (în funcţie de tipul separatorului de grăsimi) este utilizată ca şi dimensiune de referinţă pentru măsurare (spre exemplu 350 mm).

  4. Pe măsură ce stratul de grăsimi devine mai gros, semnalul are nevoie de mai puţin timp pentru măsurarea spaţiului dintre „deget” şi marginea inferioară a stratului de grăsimi.

  5. Intervalul de timp de care are nevoie acest semnal pentru a străbate spaţiul menţionat mai sus este convertit în mod automat într-o distanţă (spre exemplu 300 mm).

  6. Ulterior, distanţa determinată va fi scăzută din dimensiunea de referinţă (350 – 300 = 50) iar rezultatul va fi înmulţit cu factorul 1.1. (50 * 1.1 = 55 mm).

  7. Acest factor ţine seama de densităţile diferite ale apei şi grăsimilor. Valoarea astfel calculată corespunde grosimii stratului de grăsimi şi va prezentată operatorului pe ecranul dispozitivului de comandă.

 

Operatorul este informat în legătură cu necesitatea golirii separatorului înainte ca stratul de grăsimi din interiorul acestuia să atingă grosimea maximă.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy