Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Instalarea şi întreţinerea

Product search


Please enter an article number or search word to find technical data, specification text and CAD drawings of the product in question.

Instalarea şi întreţinerea

Odată ce va fi aleasă clapeta antirefulare corespunzătoare, aceasta va trebui instalată de către un specialist. În special, trebuie avut grijă ca clapeta antirefulare să nu fie instalată în mod direct pe conducta principală subterană de scurgere. În acest caz, scurgerile amplasate deasupra nivelului de reflux vor evacua apele uzate colectate prin clapeta antirefulare, deşi acestea nu necesită protecţie suplimentară. În eventualitatea apariţiei unui fenomen de refulare, clapeta antiretur se va închide, împiedicând apele uzate să intre în clădire. Dacă scurgerile amplasate deasupra nivelului de reflux sunt utilizate pe durata producerii fenomenului de refulare, conducta principală subterană de scurgere se va umple iar apele uzate vor fi evacuate prin intermediul racordurilor instalate la subsol. Cu alte cuvinte, subsolul clădirii în care locuiţi se va inunda. Pentru a împiedica acest lucru, doar scurgerile care sunt în pericol de a fi inundate vor fi golite şi protejate printr-o clapetă antirefulare.

Întreţinerea corespunzătoare garantează siguranţa sistemului

Un punct important care trebuie avut în vedere este reprezentat de întreţinerea şi verificările regulate ale sistemului pentru a se garanta funcţionarea corespunzătoare a clapetele antirefulare.  Pe lângă cerinţele standardului revizuit DIN 1986, Partea a 3-a, care prevăd execuţia lucrărilor regulate de întreţinere de către un specialist la fiecare şase luni de funcţionare, cerinţele de întreţinere şi reparaţii ale producătorilor individuali de clapete antirefulare trebuie avute de asemenea în vedere. Clapetele antirefulare pot fi întreţinute şi reparate doar de către specialişti. Numai instalarea profesională şi întreţinerea regulată a tuturor componentelor instalaţiei de scurgere de către un instalator vor asigura siguranţa maximă, pe termen lung a sistemului

 

Avertisment: Garanţia protecţiei depline antirefulare este asigurată doar prin întreţinerea regulată a instalaţiei de scurgere!

 

Principalele criterii de selecții și utilizare a sistemelor de protecţie antirefulare depind de numeroşi factori. În special, aceste criterii sunt condiţionate de dorinţele operatorului, de tipurile de instalaţii de unde provin apele uzate, de poziţia conductei de canalizare, de tipul de ape uzate evacuate şi de cerinţele normelor aplicabile, toate acestea trebuind avute în vedere.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy