Lider in evacuarea apelor
Führend in Entwässerung
KESSEL Logo
search:
 >  > Refularea apelor uzate – Ce reprezintă acest fenomen?

Product search


Please enter an article number or search word to find technical data, specification text and CAD drawings of the product in question.

Refularea apelor uzate – Ce reprezintă acest fenomen?

Pe durata ploilor torenţiale, nivelul apei creşte deasupra aşa-numitului nivel de reflux. Acest termen este de obicei utilizat pentru a face referire la nivelul străzii. Camerele amplasate la subsolul imobilelor sau pivniţele vor fi imediat inundate. Rezultatul: mobilierul amplasat în camerele de la subsol sau în pivniţe se va umfla, aparatele electrice se vor defecta iar restul bunurilor se vor îmbiba cu apă, toate acestea provocând mari neplăceri şi foarte mari cheltuieli pentru familiile care locuiesc în imobilele afectate.

 

Din motive economice, instalaţiile publice mixte de canalizate şi cele pentru apele pluviale nu pot fi dimensionate în mod corespunzător astfel încât acestea să poată face faţă fără probleme ploilor torenţiale extreme. Aşadar, se poate produce inundarea instalaţiei de canalizare şi refularea apelor uzate în toate conductele racordate la aceasta în cazul unor ploi torenţiale.


Alte motive pentru care se produce fenomenul de refulare sunt:

 

  • Existenţa de blocaje, fisuri sau avarii în instalaţia de canalizare.

  • Defectarea pompelor, în cazul în care instalaţia de canalizare este racordată la o staţie de pompare.

  • Nivelul ridicat înregistrat pe cursurile de apă sau râuri.

  • Existenţa de blocaje sau derivaţii pe conductele instalaţiei de canalizare datorate execuţiei unor lucrări de reparaţii.

  • Nivelul crescut înregistrat în instalaţia de canalizare, spre exemplu atunci când aceasta este spălată, pompierii se află în acţiune sau sunt racordate la instalaţia de canalizare mai multe conducte decât s-a proiectat iniţial.

Soluţia:

Elementele de scurgere, ca de exemplu conductele de scurgere provenite de la sifoane de pardoseală, maşini de spălat, chiuvete, cabine de duş (ape gri) sau toalete (ape negre), care se află sub nivelul de reflux,  trebuie protejate în mod eficient şi permanent împotriva fenomenului de refulare. Apele uzate care sunt evacuate datorită gravitaţiei prin conductele de scurgere în instalaţia de canalizare trebuie împiedicate să revină în imobil printr-o clapetă antirefulare. În cazul în care conducta instalaţiei publice de canalizare este amplasată mai sus decât punctul de evacuare a apelor uzate dintr-un anumit imobil, atunci apele uzate vor trebui pompate în instalaţia de canalizare de către o staţie de ridicare complet automată.

 

 

©2012 KESSEL AG
Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany
Imprint / Impressum
Privacy policy