Principiile de funcţionare ale separatoarelor conform prevederilor standardului EN 1825