pentru ape uzate “fără conţinut” de materii fecale destinate instalării interioare