Skip to main content

Tehnică de separare

Tratați corect apa uzată poluată.

Apa face parte dintre cele mai valoroase materii prime și nu ne stă la dispoziție nelimitat. În multe domenii de utilizare, cum ar fi de exemplu în bucătării sau la alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, nu se poate evita întotdeauna contaminarea. Din acest motiv, apa uzată încărcată trebuie să fie tratată în prealabil și curățată înainte de introducerea în sistemul de canalizare, cu ajutorul instalațiilor corespunzătoare de separare. Numai în acest mod se pot respecta valorile de apă uzată prevăzute de municipalitate și se pot preveni daunele aduse mediului înconjurător. Oferim un sortiment cuprinzător de separatoare inovatoare, realizate din material plastic, pentru diverse domenii de aplicare.